Organizing Committee

Dr. K. Kannan

Organizing Chair person

Dr. Krishna Seshadri

Organizing Co-Chair person

Dr. V. Kumaravel

Organizing Secretary

Dr. Muthukumaran Jeyapaul

Co-Organizing Secretary

Dr. K.Arun

Finance Secretary

Dr. Shriraam Mahadevan

Co-Finance Secretary

Dr. S.Sridhar

Coordinator Scientific Committee

Dr. Anand Kumar

Coordinator Organizing Committee

Scientific Committee

 • Dr. Jayashree Gopal
 • Dr. Manikandan
 • Dr. Prem Kumar
 • Dr. Velayutham
 • Dr. Krishnan Swaminathan
 • Dr. Nihal Thomas
 • Dr. Srinivasan
 • Dr. Balamurugan AN

Organizing Committee

 • Dr. Arul Prakash
 • Dr. Sadish Kumar
 • Dr. Suresh Dhamotharan
 • Dr. P.Velayutham
 • Dr. Bharath
 • Dr. Sivan Arul Selvan
 • Dr. Thomas Paul
 • Dr. Shanmuga Sunder