• Dr. Krishna Seshadri

  President

 • Dr. Shriraam Mahadevan

  Vice President

 • Dr. Suresh Damodaran

  Vice President

 • Dr. Muthukumaran Jayapaul

  Secretary

 • Dr. Bharath. R

  Treasurer

 • Dr. Arul Prakash

  Executive Committee

 • Dr. Ravikiran

  Executive Committee

 • Dr. Prem Kumar

  Executive Committee

 • Dr. Vijaya Baskar Reddy

  Executive Committee

 • Dr. Suresh Prabhu

  Executive Committee

 • Dr. Vignesh

  Executive Committee

 • Dr. Manikandan

  Executive Committee